• LOGIN
    • ไม่มีสินค้าในตะกร้า

MNT-01 Low FODMAPs Diet [FREE]

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

[อาหาร Low FODMAPs]
Thanit Vinitchagoon, BS., CDT.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. เข้าใจและสามารถอธิบายบทบาทของ FODMAPs กับการจัดการโรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) ได้
  2. เข้าใจหลักการและขั้นตอนของกระบวนการดูแลทางโภชนาการในคนไข้ที่ต้องบริโภคอาหารแบบ low FODMAPs สามารถให้คำปรึกษาทางโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคอาหารแบบ low FODMAPs ได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการเรียนรู้

  1. FODMAPs and Irritable Bowel Syndrome (FODMAPs กับโรคลำไส้แปรปรวน)
  2. Following a Low FODMAPs Diet (การบริโภคอาหารแบบ low FODMAPs)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้

Copyright © 2016. She Academy.

Setup Menus in Admin Panel

X